資料一覧(1)

詳細は蔵書検索のページにて、書誌IDの数値で検索してください。

書誌ID タイトル 巻号
2001246078 "Мир детства" в традиционной культуре народов СССР : сборник научных трудов / [редколлегия А.Б. Островский (отв. редактор) ... и др.] ч. 1
2001246078 "Мир детства" в традиционной культуре народов СССР : сборник научных трудов / [редколлегия А.Б. Островский (отв. редактор) ... и др.] ч. 2
2001258148 1967 - 1977 : ten years of migration studies
2001241734 200 вопросов и ответов по охране природы / С.Б. Байсалов, Л.В. Ильяшенко
2001247424 270 миллионов / В.И. Переведенцев
2001254897 30 лет Чукотского национального округа : сборник / [редактор Б.С. Барымов]
2001257826 A guide to Wrocław / [Translation Krystyna Kozłowska, Helena Massey ; English editor, Barbara Michalska]
3000003051 Acta Universitatis Wratislaviensis 47
2001258420 Akademgorodok, the Novosibirsk science centre : tourist map / Main administration of geodesy and cartography under the Council of Ministers of the USSR
2001254975 Analiza struktury przestrzennej przemysłu Polski Ludowej / Stanisław Maciej Zawadzki
2001254935 Analiza tworzenia i podziału dochodu narodowego Polski w układzie regionalnym /Barbara Karolina Prandecka
2001260872 Antički brod kod otoka Ilovika / Marijan Orlić
2001260819 Apport des Bulgares aux richesses culturelles des peuples / Émile Guéorguiev ... [et al.]
2001260787 Arapsko-islamske znanosti i glavne škole od XV do XVII vijeka (Sarajevo, Mostar, Prusac) / Omer Nakičević
2001258756 Arapsko-islamski uticaj na evropsku renesansu / Grupa autora ; prevod Grupa prevodilaca
2001256986 Arhivist g. 29/1979, br. 1-2
2001260313 Atlas Polski : klimat / Centralny Urząd Geodezji i Kartografii zeszyt 3
2001257583 Atlas geograficzny Polski / [opracowanie Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych ; redaktorzy atlasu Henryk Górski, Paulina Melnicka]
2001257383 Atlas gjeografik i shqipërisë
2001257371 Atlas miejskiego województwa krakowskiego / [komitet redakcyjny, Mieczysław Klimaszewski...et al.]
2001258006 Basic aspects of external migration from Medjimurje : Croatia, Yugoslavia / by Ivo Baučić and Vera Pavlaković
2001258774 Bibliografia geografii polskiej, 1945-1951 / Stanisław Leszczycki i Bogodar Winid
2001260436 Bjelašnica-Igman, planinarska karta : 1:50 000 = Mountain map / Geodetski zavod u Sarajevu, Radna jedinica za kartografiju i reprodukciju karata
2001258217 Bolgár tanulmányok = Български студии / szerkesztette, Dankó Imre 3.
2001258305 Braşov : tourist guide-book of the county / Silviu Pop, Ştefan Princz
2001259091 Budapest : térkép = Map = Carte = Karta / Cartographia ; kiadásért felel Domokos György
2001255819 Bulgarian needlepoint lace / Maria Koleva
2001257805 Cetinje / [editor Danilo Kalezic]
2001258540 Commentary on the exhibited material / Marijana Gušić ; [English translation, Sonya Bićanić, Leonardo Spalatin, Borka Tomljenović]
3000068794 Czasopismo geograficzne / Polskie Towarzystwo Goegraficzne 26(1-2)
2001254578 Czynniki aglomeracji i deglomeracji przemysłu w gospodarce socjalistycznej : na przykładzie Polski / Bohdan Gruchman
2001257968 Das regionale Entwicklungsgefälle in Jugoslawien / Thomas Eger
2000641451 Die Bulgaren in ihren historischen, etnographischen und politischen Grenzen : Altas mit 40 Landkarten / Vorwort von D. Rizoff = The Bulgarians in their historical, ethnographical and political frontiers : atlas with 40 maps / preface by D. Rizoff = Les Bulgares dans leurs frontiéres historiques, ethnographiques et politiques : atlas contenant 40 cartes / préface de D. Rizoff = Българитѣ въ тѣхнитѣ исторически, етнографически и политичеки граници : атлас съдържащъ 40 карти / предговоръ отъ Д. Ризовъ
2001260019 Die ölspendende Kasanlak-rose / [verfasser Kossjo Panajotov Sarev ; übersetzung Mariana Babewa]
2001258733 Ekonomska geografija Jugoslavije / Vladimir Blašković
2001256888 Elementare Theorie der ökonomischen Geographie, nebst Aufriss der historischen ökonomischen Geographie : ein Leitfaden für Lehrer und Studierende / Gerhard Schmidt-Renner
2001256714 Erster gemeinsamer Bericht über die historischen Zentren / Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Unterkommission für Historische Zentren = Prvi zajednički izvještaj o povijesnim središtima / Radna zajednica Alpe-Jadran, Potkomisija za povijesna središta = Primo rapporto comune sui centri storici / Comunita' di lavoro Alpe-Adria, Sottocommissione per i centri storici = Prvo skupno poročilo o zgodovinskih središčih / Delovna skupnost Alpe-Jadran, Podkomisija za zgodovinska središča
2001257279 Etnološka istraživanja : Etnografski muzej u Zagrebu = Et[h]nological researches : Et[h]nographic museum in Zagreb / [glavni odgovorni urednik Mario Petrić ... et al.] 1
2001257279 Etnološka istraživanja : Etnografski muzej u Zagrebu = Et[h]nological researches : Et[h]nographic museum in Zagreb / [glavni odgovorni urednik Mario Petrić ... et al.] 2
2001257279 Etnološka istraživanja : Etnografski muzej u Zagrebu = Et[h]nological researches : Et[h]nographic museum in Zagreb / [glavni odgovorni urednik Mario Petrić ... et al.] 3-4
3000068799 Etnološki pregled 23-24
2001254256 Geografia : dla klasa VII / Joźef Staszewski
2001254241 Geografia : dla klasy IV / Gustaw Wuttke
2001253907 Geografia Polski : dla klasy VI / Maria Czekańska
2001253912 Geografia Polski : dla klasy VI / Maria Czekańska
2001254137 Geografia ekonomiczna / Ryszard Domański
2001254858 Geografia ekonomiczna Polski / Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Berezowskiego
2001256962 Geografia fizyczna Polski / Stanisław Lencewicz ; opracował i uzupełnił Jerzy Kondracki
2001256413 Geografia gospodarcza Polski / Jerzy Loth, Zofia Petrażycka
2001254081 Geografia gospodarcza Polski : Praca zbiorowa / pod redakcją A. Wrzoska
2001253882 Geografia gospodarcza Polski : dla klasy x / J. Barbag i St. Berezowski
2001255166 Geografia gospodarcza europejskich krajów socjalistycznych : bez ZSRR i Polski / Rodion Mochnacki
2001260892 Geografia transportu : skrypt do wykładu z geografii komunikacyjnej / Stanisław Berezowski
2001260277 Geograficzny atlas Polski / Michał Janiszewski
2001255844 Geografija SR Hrvatske / [redakcijski savjet Ivan Crkvenčić ... et al.] knj. 1
2001255844 Geografija SR Hrvatske / [redakcijski savjet Ivan Crkvenčić ... et al.] knj. 4
2001255844 Geografija SR Hrvatske / [redakcijski savjet Ivan Crkvenčić ... et al.] knj. 5
2001255844 Geografija SR Hrvatske / [redakcijski savjet Ivan Crkvenčić ... et al.] knj. 6
3000068660 Geografski glasnik = Bulletin de géographie 27
3000068660 Geografski glasnik = Bulletin de géographie 32
3000009609 Geographia polonica / Institute of Geography, Polish Academy of Sciences 16
3000009609 Geographia polonica / Institute of Geography, Polish Academy of Sciences 6
3000009609 Geographia polonica / Institute of Geography, Polish Academy of Sciences 7
2001257222 Geographica Iugoslavica : bulletin of the union of the geographical societies of Yugoslavia 1, 1978
2001255657 Geographica Rhodopica : 1st Bulgarian-Greek symposium Smolyan, 1987 / [editor-in-chief Georgi Baltackov] v. 1
3000068654 Geographical papers / Institute of Geography, University of Zagreb 1
3000068654 Geographical papers / Institute of Geography, University of Zagreb 2
3000068654 Geographical papers / Institute of Geography, University of Zagreb 3
3000068654 Geographical papers / Institute of Geography, University of Zagreb 4
3000068797 Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Nova serija. Etnologija = Bulletin du Musée de la République Socialiste de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Série nouvelle. Ethnologie 41-42
3000068655 Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske / Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Zagreb 10-11
3000068655 Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske / Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Zagreb 12
2001257146 Gradska muslimanska tradicijska nošnja u Sarajevu : priručnik za rekonstrukciju narodne nošnje / Ljiljana Beljkašić-Hadžidedić
2001256473 Grborezi, srednjovjekovna nekropola / Šefik Bešlagić ; saradnik, Đuro Basler
2001255109 Górny Śląsk / Gustaw Morcinek
2001257461 Herzegovina : history, culture, art, tourism, scenery / text, Mato Njavro ; translated by Volga Vukelja-Dawe ; corrected by Anthony J. Dawe
2001254828 Historia gospodarcza Polski : do 1864 r. / Jan Rutkowski ; z przedmową Witolda Kuli
2001255676 Integracja wielkich miast Polski w zakresie powiązań towarowych / Jerzy Dębski
2001256428 Istraživanja i zaštita podmorskih arheoloških spomenika u SR Hrvatskoj : dosadašnji rezultati i prijedlozi za dalji rad / Dasen Vrsalović
2001258849 Judeţul Galaţi / Dimitrie I. Oancea, Cazimir Swizewski
2001258864 Judeţul Timiș / Victor Ardelean, Ion Zăvoianu
2001258533 Jugoslavenska ekonomska emigracija u Švedsku / Zlatko Pepeonik
2001260408 Jugoslavija : autokarta = road map = reisekarte = carte routière
2001260879 Kapela sv. Filipa i Jakova na Medvedgradu / Drago Miletić, Marina Valjato-Fabris
2001258419 Kielce i okolice / [tekst: Janusz Kuczyński ; redaktor: Halina Gawlik]
2001258261 Kiev, tourist scheme : Kiew, touristisches Schema = Kiev, schéma touristique
2001258620 Kirde-Eesti : inimmõju = North-east Estonia : human impact = Северо-восточная Эстония : антропогенная нагрузка / algandmete autor, Antti Roose ; toimkond, Raivo Aunap ... [et al.]
2001260912 Kliment Ohridski University of Sofia / written and compiled by Grisha Atanassov ; translated by Roumyana Yossifova
2001256146 Konavle / Stijepo Mijović Kočan
2001260731 Konjogojstvo u sisačkoj posavini : izložba / autor izložbe i kataloga Istvan Karagity
2001257863 Kraków : Spaziergänge durch die Stadt und Umgebung / [Texte, Emilia Krzyżanowska-Kalkowska ; Redaktion, Maria Broniowska]
2001255383 Kryteria i metody delimitacji regionów gospodarczych / opracował A. Wróbel
2001257921 Kumrovec i Trebče u Dolini Sutle / tekst, Anka Aškerc ...[et al.]
2001257325 La Bulgarie et la mer Egée : le problème de la Thrace / A. Ischirkoff
2001258567 Land utilization in East-Central Europe : case studies / [editor J. Kostrowicki]
2001237266 Latvijas PSR tautas saimniecība 1982. gadā : statistikas gadagrāmata = Народное хозяйство Латвийской ССР в 1982 году : статистический ежегодник
2001257335 Liczba ludności miast i osiedli w polsce w latach 1810-1955 / opracował A. Jelonek
2001255488 Lokalizacja zakładu przemysłowego : problemy teorii / Zdzisław Prochowski
2001256661 Macedonian folk embroidery / selection and text, Angelina Krsteva ; drawings, George Zdravev ; photos., Kiril Bilbilovski ; artistic design, Kosta Boyadzhievski ; [translated by Vladimir Cvetkovski ; editor, Dushko Nanevski]
2001258919 Mapa województwa Bydgoskiego / Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych ; redaktorzy Maria Łakoma, Danuta Piekarz
2001258548 Methods of economic regionalization : proceedings of the 2nd General Meeting of the Commission on Methods of Economic Regionalization of the International Geographical Union, September 9-13, 1963, in Jabłonna, Poland
2001254000 Metody badań w geografii ekonomicznej / Stanisław Berezowski
2001255656 Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski / Zbigniew Rykiel
2001255421 Migracje ludności w Polsce w latach 1950-1960 / Leszek Kosiński
2001252321 Minsk : capital of Soviet Byelorussia / P. Abrasimov
2001260465 Munizipium Sibiu / bearbeitet von Mircea Oprişiu
2001256618 Narodna nošnja Hrvatske posavine : Gušće kod siska : priručnik za rekonstrukciju nošnje / Nada Gjetvaj
3000068795 Naše Starine / Institut pour la Protection des Monuments Historiques 10
3000068795 Naše Starine / Institut pour la Protection des Monuments Historiques 11
3000068795 Naše Starine / Institut pour la Protection des Monuments Historiques 12
3000068795 Naše Starine / Institut pour la Protection des Monuments Historiques 13
3000068795 Naše Starine / Institut pour la Protection des Monuments Historiques 14-15
3000068795 Naše Starine / Institut pour la Protection des Monuments Historiques 16-17
2001260583 O proporcjach między przemysłem a rolnictwem w Polsce Ludowej / Stanisław Kuziński
2001253848 Oblicze demograficzne Polski Ludowej / Edward Rosset
2001258790 Od deviznih ušteda do radnog mjesta u domovini / Mladen Vedriš
2001253824 Okręgi przemysłowe i regiony ekonomiczne w Polsce / Wincenty Kawalec
2001259720 Opančarstvo Jastrebarskog i okolice / D. Cvetan ; [prijevod na engleski Dragica Cvetan]
2001259618 Pałac w Kielcach / Alojzy Oborny
2001259276 Plan Beograda : 1977-1978
2001259267 Plan Beograda : 1988-1989
2001258784 Plan Krakowa / Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych ; redaktor Zofia Dworak
2001258872 Plan Szczecina / Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych ; redaktor Grażyna Gadomska
2001254004 Podstawy geografii turyzmu / Jadwiga Warszyńska, Antoni Jackowski
2001255394 Podziały Administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815-1918 : zarys historyczny / opracowali Wojciech Trzebiński (tekst), Adam Borkiewicz (mapy)
2001258235 Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii / Andrzej Wróbel
2001257660 Politische und ökonomische Geographie : Einfuhrung / unter der Redaktion von H. Sanke ; K. Eggert...[et al.]
2001254876 Polska : informator geograficzny cz. 1. fizjografia
2001254006 Polska, nasza ojczyzna / Kazimiersz Giżyński
2001257700 Population changes in Poland 1939-1950 / Henryk Zielinski
2001258491 Porijeklo i struktura radnika iz Jugoslavije u SR Njemačkoj = Origine et structus des travailleurs Yougoslaves en République Fédérale Allemande / [odgovorni urednik Ivo Baučić ; lektor Josip Silić]
2001041001 Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom = Revue de philologie orientale et d'histoire des peuples yougoslaves sous la domination turque / redakcija Branislav Đurđev ... [et al.] 5, 1954-1955
2001041001 Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom = Revue de philologie orientale et d'histoire des peuples yougoslaves sous la domination turque / redakcija Branislav Đurđev ... [et al.] 6-7, 1956-1957
2001258430 Problems of karst hydrology in Yugoslavia / editor Dušan Gavrilović ; translated by Milivoje V. Isailović
2001258269 Proceedings of the Anglo-Polish Seminar, Keele, September 9-20, 1962 / [edited by Stanley H. Beaver, Leszek Kosiński]
3000068803 Przegląd geograficzny = Польский географический обзор = Polish geographical review = Revue polonaise de géographie / Polska Akademia nauk, Instytut geografii 25(4),26(3-4)
2001255664 Przemiany struktury przestrzennej produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce w latach 1960-1970 / Jacek H. Szyrmer
2001258729 Razvitak stanovništva Jugoslavije u posleratnom periodu / Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja
2001255622 Regionalizacja ekonomiczna : zagadnienia podstawowe / Bogumił Rychłowski
2001258811 Regionalne razlike u iseljavanju iz SR Hrvatske u prekomorske zemlje / Vesna Mikačić
2001251652 Reports of the Institute of Geography of Siberia and the Far East : fifteenth year of publication / [chief editor, V.B. Sochava]
2000834968 Rocznik statystyczny / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1955. Rok 15
2000834968 Rocznik statystyczny / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1956. Rok 16
2000834968 Rocznik statystyczny / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1957. Rok 17
2000834968 Rocznik statystyczny / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1958. Rok 18
2000834968 Rocznik statystyczny / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1960. Rok 20
2001254902 Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej / praca zbiorowa pod redakcją Jana Czarkowskiego
2001260553 Rozwój ludności w Polsce w okresie 1946-1960 i jego wplyw na przekształcanie się sieci miejskiej / Jan Dangel
2001254535 Rozwój myśli geograficznej / A.G. Isaczenko ; z języka rosyjskiego przełożyli Mieczysław Dorywalski i Julia Kolasińska
2001255508 Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa / Rajmund Mydel
2001259207 Rèspublika Belarus` : аглядна-тапаграфічная карта з данымі радыяцыйнага забруджання = review-topographic map with the data on radiation contamination = topographische-übersichtskarte mit den Angaben zur Strahlenbelastung = mapa przegladowo-topograficzna z danymi skażenia radiacyjnego = carte topographique de revue avec les données de la pollution radiative / Камітэт геадэзіі пры Савеце Міністраy̆ Рэспублікі Беларусь
2001257113 Saopštenja 6
2001259801 Seoska arhitektura Jugoistočnog Žumberka / Dragica Cvetan ; [prijevod na engleski Dragica Cvetan]
2001257533 Skolní atlas Ceské Republiky / [lektorovali, Josef Herink, Jiří Kastner]
2001261058 Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, 1874-1974 : prilikom stogodičnjice organiziranog znanstvenog i nastavnog rada iz prirodnih i matematičkih znanosti : geografski odjel / uredio i napisao Ivan Crkvenčić
2001256099 Srednjovjekovni nadgrobni spomenici Bosne i Hercegovine / Šefik Bešlagić Svezak 5
2001256099 Srednjovjekovni nadgrobni spomenici Bosne i Hercegovine / Šefik Bešlagić Svezak 7
2001256099 Srednjovjekovni nadgrobni spomenici Bosne i Hercegovine / Šefik Bešlagić Svezak 8
2001256099 Srednjovjekovni nadgrobni spomenici Bosne i Hercegovine / Šefik Bešlagić Svezak 9
2001260780 Stari Grad, Sisak : vodič / tekst Željko Sušek
2001255919 Stari glinski gradovi i utvrde / Milan Kruhek
2001255641 Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej / Grzegorz Węcławowicz
2001255649 Struktura przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego : ewolucja i dynamika / Jan Szczepkowski
3000068657 Studia demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk 1
3000068657 Studia demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk 5
2001258586 Suzdal : tourist scheme
2001258893 Tarnów : plan miasta / Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych ; redaktor Zofia Awłasewicz
2001258036 The geography of Romania / Tiberiu Morariu, Vasile Cucu, Ion Velcea
2001257284 The living tradition arts and crafts in the Jastrebarsko area / Dragica Cvetan
2001258124 The population of Poland / by W. Parker Mauldin and Donald S. Akers
2001257873 The population of Yugoslavia : 1974 world population year / Centar za demografska istraživanja, Institut drustvenith nauka (Founded 1957), Belgrad
2001257987 The socio-educational position of migrant workers in receiving countries / by Vjeran Katunarić
2001257185 The wedding : Bulgarian folk feasts and customs / Stoyan Genchev
2001256435 Thracian legends / Alexander Fol ... [et al.] ; [Bulgarian editor: E. Andreyeva ; translator: Y. Pencheva ; English editor: N. Geliazkova]
2001259997 Tkanje natari u Žumberku / [autor izložbe i kataloga Dragica Cvetan ; prijevod na engleski Dragica Cvetan]
2001259754 Tradicijski lončarski centri u Plešivičkom prigorju / Dragica Cvetan ; [za izdavac̆a Mirko Sec̆en]
2001259700 Tradicijski zanati Jastrebarskog i okolice / Dragica Cvetan ; [za izdavac̆a Zlatko Gustetić]
2001256575 Traditions and folklore in Yugoslavia / by Špiro Kulišić ; [Translated by M. Heppell]
2001258519 Vanjske migracije i promjene u porodici = External migration and changes in the family / Vjeran Katunarić
2001258910 Vjenčanja na crnogorskom dvoru / Milan Jovićećvic
2001259793 Vjerski običaji muslimana u Bosni i Hercegovini / Enver Mulahalilović
2001261095 Volkskunde / [chefredakteur und verantwortlich [von] Vlajko Palavestra ; redakteur [von] julijana Súsnik] Bd. 3
2001258727 Warszawa : plan miasta / Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych ; redaktor Teresa Zakrzewska ; redaktor techniczny Lech Śniadkowski
2001260593 Wielkie miasta jako ośrodki koncentracji działalności gospodarczej i społecznej w Polsce / Piotr Eberhardt
2001254061 Wieś w liczbach w Polsce burżuazyjno-obszarniczej i w Polsce Ludowej / [redaktor całości, J. Tepicht]
2001360810 Województwo Gdańskie
2001360833 Województwo Koszalińskie i Szczecińskie
2001360825 Województwo Rzeszowskie
2001360840 Województwo Województwo i Opolskie
2001258932 Województwo bydgoskie / M. Kiełczewska-Zaleska
2001254886 Województwo olsztyńskie : zarys geografii gospodarczej
2001360848 Województwo Łódzkie
2001258177 Yugoslav migration to and from West Germany, 1962-1973 : an econometrics analysis / Emmanuel G. Drettakis
2001254860 Zagadnienia ekonomiczno-rolnicze / Bohdan Kopeć
2001253966 Zagadnienia geografii rolnictwa / [redaktor naczelny T. Żebrowski] II
2001253966 Zagadnienia geografii rolnictwa / [redaktor naczelny T. Żebrowski] [I]
2001258923 Zagreb / [edited by Vlamir Ceranic]
2001257342 Zagreb : sa svim općinama / [urednik, Viktor Kipčić]
2001255006 Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomiczynch / Zbyszko Chojnicki
2001260852 Zavičajni muzej : Donja Kupčina / [Autori Mikulić Tomo, Gajdaš i Mikulić Miško]
2001257498 Zbornik X jubilarnog kongresa geografa Jugoslavije, održanog u Srbiji od 15. do 20. septembra 1976 = Proceedings of the Congress Jubilee of Yugoslav Geographers in Serbia from 15th to 20th September 1976 / [organizacioni odbor Milorad Vasović...et al.]
3000068798 Zbornik radova islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu 1
3000068798 Zbornik radova islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu 2
2001255062 Ziemia kłodzka / Wnda Ludwig
2001255142 Ziemie Zachodnie i Północne w liczbach / [Crzewodniczący Eugenia Krzeczkowska ; członkowie Benedykt Askanas ... et al.]
2001257248 Zmiany struktury społeczno-gospodarczej woj. krakowskiego / K. Kisielewsli...[et al.]
2001258837 Zmiany struktury społeczno-gospodarczej województwa gdańskiego / Henryk Edel Kryński
2001251597 АССР : высшая форма советской автономии / Б.Л. Железнов
2001256645 Абакан : туристская схема / Гл. управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; редактор А.В. Молостова
2001241553 Автомобильный транспорт : введение в специальность / А.М. Мансуров
2001234767 Аграрно-промышленный комплекс / И.Я. Карлюк
2001251416 Аграрно-промышленный комплекс : концепции развития / [ответственный редактор А.А. Калныньш]
2001242795 Агрогеографическая оценка земельных ресурсов и их использование в районах Дальнего Востока / А.А. Степанько
2001240897 Административно-территориальное устройство Советского государства : конституционные основы / М. А. Шафир
2001253985 Административно-территориальное деление Ленинградской области / [сост. В.В. Груздев, А.Т. Русов]
2001247891 Административно-территориальное деление Ленинградской области : справочник / [сост. В.В. Пылин]
2001245877 Административно-территориальное устройство РСФСР : оценка опыта реформ 1957-65 годов
2001232748 Азербайджанская ССР : экономико-географическая характеристика / [ответственные редакторы, М.А. Кашкай, П.М. Алампиев]
2001227222 Азербайджанский промышленный комплекс / А. М. Гаджи-заде
2001246019 Азербайджанцы : конец XIX-начало XX веков / [составитель Эльга Григорьевна Торчинская ; научный редактор Софья Александровна Авижанская]
2001227994 Академик Лев Семенович Берг (1876-1950гг.) / И.Ф. Правдин и В.С. Чепурнов
2000226472 Академия наук Казахской ССР : справочник
2001250079 Актуальные направления современной географии / [ред. коллегия Е.М. Поспелов ... et al. ; научные ред. сборника А.Г. Воронов, О.А. Кибальчич]
2001254060 Актуальные проблемы использования рабочей силы в СССР / М.Я. Сонин
2001254549 Актуальные проблемы использования трудовых ресурсов села / В.Я. Чураков
2001240098 Актуальные проблемы экономики химической промышленности социалистических стран / под ред. В.Л. Клименко, Г. Трепте ; [М. Вандор ... et al.]
2001253521 Албания / Э.Б. Валев
2001235837 Алма-Ата : экономико-географический очерк / О.Р. Назаревский ; [под редакцией Н.Н. Баранского]
2001240145 Алма-Ата : энциклопедия / глав. редактор М.К. Козыбаев
2001236397 Алупка : путеводитель = Alupka : guide / Л. Тимофеев, А. Царин
2001256247 Алушта : путеводитель / В.П. Талышев
2001255949 Амурск : туристская карта / редактор А.А. Ермолаев
2001232698 Анализ использования материальных ресурсов / В.А. Воликов
2001234920 Анализ конфигурации расселения / Ю.В. Медведков
2001242356 Анализ хозяйственной деятельности предприятий лесной промышленности и лесного хозяйства / И.С. Ольшанский
2001254807 Анализ хозяйственной деятельности совхоза / М.П. Дормидонтов
2001259771 Арбанаси / [автори Йордан Димитров, Тодорка Драганова]
3000068718 Архивъ за поселищни проучвания = Archives for settlements studies 1938(2-4),1939(1)
2001241584 Архитектура жилых и общественных зданий для села / О.К. Гурулев
2001249091 Архитектура советского села / В.Н. Калмыкова
2001255104 Астрахань : географический очерк / А. С. Шапошников
2001257640 Астрахань : туристская схема / редакторы Н.А. Гогичашвили, А.Н. Нестерова
2001257553 Атлас : география на България за девети клас / [Редакционна колегия, Р. Пенчева...et al]
2001228344 Атлас Белгородской области / [ред. коллегия А.С. Аношина ... et al.]
2001255820 Атлас Ровенской области / ред. коллегия И.Н. Коротун ... [et al.]
2001228331 Атлас СССР в одиннадцатой пятилетке / [ред. коллегия Э.Б. Алаев ... et al.]
2001228305 Атлас Узбекской ССР / [ред. коллегия З.М. Акрамов ... et al.]
2001228389 Атлас Украинской ССР и Молдавской ССР / [Научно-ред. картосоставительское предприятие ПКО "Картография" ГУГК]
2001228829 Атлас Чернігівської області / ред. колегія О.М. Маринич, Л.Г. Руденко, В.А. Барановський
2001255675 Атлас автомобильных дорог СССР / [〔отв. ред., К.В. Свирская]
2001228733 Атлас автомобильных дорог СССР / [отв. ред. К.В. Свирская]
2001227217 Атлас приморского края
2001260653 Атрактивно-рекреативни карактеристики и туристички локалитети на планината Осогово = Les caracteristiques, recreateves et attractives de la localite de montagne DʹOsogovo / Александр Стоjмилов
2001250097 Ашхабад / В.Б. Жмуйда
2001257814 Ашхабад : туристская схема / редактор Л.М. Юнусова
2001254240 Баланс труда : содержание и методика разработки / В.Г. Костаков, П.П. Литвяков
2001233874 Баланс экономического района как средство плановых расчетов / В.С. Дадаян, В.В. Коссов
2001255290 Бахчисарай : очерк-путеводитель / Е.В. Нагаевская
2001235488 Береговая черта / А.И. Алексеев
2001198751 Берингово море / Б.А. Шлямин
2001257230 Биробиджан и его окрестности / отв. редактор Н.М. Степанов
2001261040 Битола / издавачки совет Кирил Алтипармаков ... [et al.] ; ред. одбор Павлина Василева ... [et al.]
2001241724 Близкие меридианы : заметки о путушуствиях по стране Советов / Соломон Эйдус
2001245216 Болгария / Л. Динев, К. Мишев
2001247144 Болгария : плоды реального социализма / Г.А. Чернейко
2001254554 Болгария : сближение города и деревни в условиях социалистического содружества / М.П. Квочкин
2001255618 Болгария сегодня / [составииели Стефан Владимиров и Кольо Дрончев]
2001250150 Большой Дунай / В.П. Максаковский
2001255163 Большой Тургай : экономико-географическая характеристика / В.А. Адамчук
2001234037 Брак у народов Центральной и Юго-Восточной Европы / ответственные редакторы Ю.В. Иванова, М.С. Кашуба, Н.А. Красновская ; [авторы А.Н. Анфертьев ... и др.]
2001233551 Брачность и рождаемость в СССР / А.Б. Синельников ; ответственный редактор В.А. Борисов
2001247329 Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР : сборник статей / под редакцией А.Г. Вишневского
2001254536 Бумажная промышленность СССР, 1917-1957 гг. / под общей редакцией К.А. Вейнова
2001258452 Бургас : план-указател / отговорен ред. Красимир Андреев
2001253693 Бухара = Бухоро = Bukhara : путеводитель / А.А. Музафаров, У.Х. Камалов, В.Г. Сааков
2001255431 Българска етнография / Николай Колев
2001256683 Български народни носии в източна България през XIX и първата половина на XX век / М.Г. Велева, Евг. Ил. Лепавцова
2001258551 Българско Черноморие / отг. редактор И. Петров
2001237886 Бюджет города : проблемы и перспективы развития / Г.Б. Поляк
2001252312 В Дальневосточной тайге : записки охотника / В.П. Сысоев
2001234625 В Закаспии / А. Кременской
2001252529 В долинах золотого песка / Л.М. Гейман, М.С. Сальцовский
2001255123 В землях польских : политический репортаж / Виктор Маевский
2001228546 В крае курортов / Ф.А. Самойлович
2001248873 В краю гор, садов и виноградников : книга для чтения с комментарием и словарем на французском языке / Сергей Арутюнов, Вениамин Кобычев
2001233026 В народной Польше / А. Луковец
2001234602 В сердце Азии / Э.М. Мурзаев ; отв. ред. Н.А. Гвоздецкий
2001236477 В страну таежных следопытов / Захар Дичаров
2001228692 В.И. Вернадский / Р.К.Баландин
2001226070 В.Н. Татищев / И. М. Шакинко
2001258507 Варна : план-указател / отг. редактор Л. Смиленова
2001255907 Варшава / А.К. Тимашев
2001238565 Вахтовый метод освоения природных ресурсов Севера / П.С. Сапожников, А.Д. Чудновский
2001234323 Введение в географию / В.С. Жекулин
2001246301 Введение в социальную географию : курс лекций / Б.Б. Родоман
2001225887 Введение в экономическую географию / Б.Н. Семевский
2001225883 Введение в экономическую географию : учебное пособие / Б.Н. Семевский
2001225950 Введение в экономическую географию : учебное пособие для государственных университетов / Ю.Г. Саушкин
2001233943 Введение в этнографию народов СССР : ( стадийные закономерности и локально-исторические особенности этнокультурных процессов в XIX-XX BB.) : Учебное пособие / В.В. Карлов [ч. 1]
2001233943 Введение в этнографию народов СССР : ( стадийные закономерности и локально-исторические особенности этнокультурных процессов в XIX-XX BB.) : Учебное пособие / В.В. Карлов ч. 2
2001161987 Великий путешественник : жизнь и деятельность Н. М. Пржевальского, первого исследователя природы Центральной Азии / И. В. Козлов
2001258757 Велико Търново / редактор И.С. Василев
2001256533 Велико търново : пътеводител / Тодорка Драганова, Снежина Попова
2001260074 Великотърновски университет "Кирил и Методий" : 1963-1988 / [автор И. Харалампиев ; съставители И. Харалампиев, Н. Бонев]
2001255021 Венгрия : очерки физической и экономической географии / Мартон Печи, Бела Шарфалви
2001254065 Венгрия : развитие и размещение производительных сил / [ред. венгерского текста В.Кульчар, Д. Перцел ; перевод с венгерского Г.А. Савдуниной ; отв. ред. И.В. Вишнякова]
2001255677 Венгрия : справочная карта / редактор Т.Г. Новикова
2001239900 Верховный Совет автономной республики / Н.А. Богданова
3000068717 Вестник Дальневосточного отделения Академии наук СССР 1990(6)
3000008998 Вестник Ленинградского университета. Серия геология и география 1959(4),1960(1-3)
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1960(5-6),1961-1962
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1963(2-6),1964
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1965
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1966
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1967
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1968
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1969
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1970
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1971
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1972
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1973
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1974
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1975
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1976
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1977
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1978
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1979
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1980
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1981
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1982
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1983
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1984
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1985-1986
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1987-1988
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1989-1990
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1991-1992
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1993-1994
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1995-1996
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1997-1998
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 1999-2000
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 2001-2002
3000009001 Вестник Московского университета. Серия 5, География 2003-2004,2005(1-4)
3000068674 Вестник Московского университета. Серия биологии, почвоведения, геологии, географии 1959(4)
2001242255 Вечна ли вечная мерзлота? / И.А. Некрасов
2001185481 Вечные снега и их изображение на топографических картах / П.А. Иваньков, В.В. Соколов
2001258120 Вильнюс : туристская схема / редактор М.А. Петрова
2001253516 Витебская область : географический очерк / С.М. Мельничук
2001242097 Владивосток : город у океана / автор фотографий Юрий Муравин ; составитель и художник Гордиан Дмитриев ; автор текста Павел Демидов
2001244433 Владивосток : штрихи к портрету / [автор. коллектив Б. Августовский ... et al. ; отв. ред. В.А. Дудко]
2001254588 Властитель семи созвездий / Хилда Хукхэм ; [перевод с английского Г. Хидоятова]
2001245553 Влияние научно-технического прогресса на эффективность региональной экономики / [отв. ред. Н.З. Атаров, П.А. Минакир]
2001251906 Внеклассная работа по географии в средней школе / Н.М. Бороздинов
2001247917 Внешнеэкономические связи на Дальнем Востоке / Н.Л. Шлык
2001236683 Внешнеэкономические связи республик, краев и областей Российской Федерации в ... году 1992
2001253835 Внутрихозяйственное землеустройство колхозов / Г. И. Горохов
2001240297 Вода : проблемы на рубеже XXI века / А.А. Соколов
2001246690 Вода, природа, человек / Э.П. Коваленко, Б.В. Фащевский
2001245508 Водная и ветровая эрозия / В.В. Жилко
2001242622 Водные ресурсы - национальное достояние / Г.Г. Бевза, отв. ред. В.С. Снегова
2001250119 Воды Иртыша придут в Караганду / И.С. Семенов
2001254297 Воздействие человека на природу : избранные статьи / А.И. Воейков
2001256913 Волгоград : туристская схема / редактор М.С. Шмульян
2001247325 Волоколамск и окрестности / И. Онуфриев
2001227931 Вопросы географии : сборник статей для XVIII-го международного географического конгресса = Essais de géographie : recueil des articles pour XVIIIe congrès international géographique / [ред. И.П. Герасимов ... et al.]
2000079487 Вопросы географии Дальнего Востока сборник 9
2001231490 Вопросы географии Казахстана / [редакционная коллегия: Н.Н. Пальгов ... и др.] вып. 2
2001232101 Вопросы географии стран народной демократии / [отв. ред. Н.Ф. Яницкий] 1
2001247031 Вопросы градостроительного проектирования [1981]
2001225908 Вопросы методики и истории географии : избранные работы / А.С. Барков
2001228442 Вопросы методологии современной географии : учебное пособие / А.М. Трофимов, Н.М. Солодухо
2001248619 Вопросы народонаселения и демографической статистики : доклады советских ученых и специалистов на Всемирной конференции ООН по вопросам народонаселения 1965 года / под редакцией П.Г. Подъячих ... [и др.]
2001253769 Вопросы планомерного развития сельского хозяйства в экономическом районе / К.Г. Луговской
2001250295 Вопросы преподавания экономической географии : в вечерней (сменной) школе / И.И. Самойлов, А.Е. Бибик, Ф.Н. Шевяков
2001245117 Вопросы производительности и оплаты труда в период строительства коммунизма : сборник статей / [отв. редактор Л.С. Бляхман]
2001230286 Вопросы развития черной металлургии в центральных районах СССР : народнохозяйственное значение промышленного освоения курской магнитной аномалии / Н.В. Овчининский, А.В. Туркин, Л.Н. Коробов
2001254322 Вопросы размещения социалистического производства / А. Надиров, А. Алескеров, Б. Абдуррахманов
2001250243 Вопросы сельского расселения / М.Д. Спектор
2001252991 Вопросы статистики населения в трудах В.И. Ленина / И.Г. Малый
2001254307 Вопросы теории экономической географии / Б.Н. Семевский
2001232702 Вопросы экономии сырья и материалов в промышленности / А.В. Воробьева
2001253875 Вопросы экономики и организации производства в промышленности Москвы : сборник статей / [научные ред. Л.Н. Ройтбурд, Г.А. Брянский, Е.О. Штейнгауз]
2001242177 Вопросы экономики и перспективного планирования пассажирских перевозок / Б.М. Парахонский, О.А. Кибальчич, Ф.П. Кравец
2001232766 Вопросы экономики и размещения отраслей тяжелой промышленности Казахстана / [редакционная коллегия, М. Д. Даришев ... и др.]
2001226296 Вопросы экономической и политической географии / под редакцией П.И. Глушакова
2001253823 Воспроизводство населения Белорусской ССР / Л.П. Шахотько ; под редакцией А.А. Ракова
2001232722 Выравнивание уровней экономического развития союзных республик / Ю.Ф. Воробьев
2001248656 Высвобождение рабочей силы в промышленности СССР и ее рациональное использование / И.С.Маслова
2001245773 Вычислительная техника в планировании : вопросы теории и практики / Н.И. Ковалев
2001260604 Где живет советский человек : социальные проблемы управления расселением / А.В. Дмитриев, А.М. Лола, М.Н. Межевич
2001257302 Геморфология на България / Диню Канаев
2001236710 Генеральный план и бюджет Москвы / Г.Б. Поляк, Е.В. Софронова
2001240320 Генетические последствия загрязнения окружающей среды / [И.Р. Бариляк ... et al. ; отв. ред. Т.И. Бужиевская]
2001257247 Геогравски видик / редакционен одбор Митко Панов (отговорен уредник) ... [и др.] кн. 5
2001225742 Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем / Ю. Г. Саушкин
2001252472 Географическая наука и образование : тезисы докладов X съезда РГО : С.-Петербург, август 1995 / [отв. ред. А.А. Григорьев, Ю.П. Селиверстов]
2001227173 Географическая экспертиза : методологические аспекты / К.П. Космачев ; ответственный редактор М. К. Бандман
2001252457 Географические аспекты взаимодействия общества с природой : тезисы докладов X съезда РГО : С.-Петербург, август 1995 / отв. ред. А.П. Алхименко, Ю.П. Селиверстов
2001228208 Географические имена : топонимический словарь/ М.Н. Мельхеев
2001254665 Географические исследования Азиатской России : история и современность / [редакционная коллегия В.А. Снытко (председатель) ... и др.]
2001240215 Географические исследования и территориальная организация хозяйства / [ред. коллегия В.Е. Прока ... et al.]
2001226220 Географические названия : введение в топонимику / А.И. Попов ; [ответственный редактор, Ф.П. Филин]
2001248251 Географические названия на территории СССР / составила М.Б. Волостнова
2001230341 Географические науки и районная планировка : [сборник статей] / отв. ред. Т.В. Звонкова , Е.Е. Лейзерович
2001250857 Географические проблемы организации туризма и отдыха / [отв. ред. Б.Н. Лиханов] вып. 1
2001250857 Географические проблемы организации туризма и отдыха / [отв. ред. Б.Н. Лиханов] вып. 2
2001227125 Географические работы / А.А. Борзов
2001228353 Географический атлас для учителей средней школы
2001228856 Географический сборник : работы по теорет. и специальным вопросам научно-техн. инф-ции / [ред. коллегия Ю.В. Медведков ... et al.]
2001226976 Географический фактор в развитии общества / В. А. Анучин
2001249152 Географическое изучение территориальной организации сферы обслуживания / [ред. коллегия Е.М. Поспелов ... et al. ; ред. сборника Д.Н. Лухманов ... et al.]
2001228767 Географическое прогнозирование / Т.В. Звонкова
2001258728 География - геополитика / съставители Марин Бъчваров, Стефан Карастоянов кн. 1
2001244410 География / под редакцей П.П. Ващенко, Е.И. Шиповича
2001243525 География : экономическая и соц. география СССР : общая характеристика народного хозяйства СССР. Экон. и соц. география союзных республик и крупных регионов : учебник для 9 класса средней школы / под редакцией А.В. Даринского
2001234884 География Белоруссии / под ред. М.С. Войтовича, Б.Н. Гурского
2001255005 География Венгрии / Дьердь Маркош, Мартон Печи, Ласло Сабо ; сокр. перевод с венгерского Л.И. Павлова
2001255662 География Ленинграда / А.В. Даринский
2001234616 География Новгородской области / В.Н. Серова, А.А. Барышева, В.С. Жекулин
2001251235 География СССР : аннотированный указатель литературы в помощь учителю / составил Г.П. Богоявленский
2001243188 География СССР : учебник для 7 класса семилетней и средней школы / С.В. Чефранов
2001243217 География СССР : учебник для 7-8 классов / К.Ф. Строев
2001245500 География Украинской ССР : учебник для 8 класса средней школы / М.М. Паламарчук
2001236847 География Украины : учебник для 9 класса средней школы / М.М. Паламарчук
2001242370 География Хабаровского края : учебное пособие для седьмого-восьмого классов / Д.С. Вишневский ... [et al.]
2001246408 География в меняющемся мире. Век XX : побуждение к размышлению / В.С. Преображенский, Т.Д. Александрова, Л.В. Максимова ; отв. ред. В.М. Котляков
2001225962 География в системе наук / ответственные редактор В.С. Жекулин, С.Б. Лавров
3000000069 География в школе : орган Министерства просвещения РСФСР 1957(2-6),1958
3000000069 География в школе : орган Министерства просвещения РСФСР 1959-1960
3000000069 География в школе : орган Министерства просвещения РСФСР 1961(1-6),1962(1-3)
3000000069 География в школе : орган Министерства просвещения РСФСР 1962(4-6),1963(1-6)
2001230836 География внутренних водных путей СССР / В. И. Тоняев
2001236381 География внутренних водных путей СССР / В.И. Тоняев
2001230311 География водного транспорта СССР / И.В. Никольский, В.И. Тоняев, В.Г. Крашенинников ; под общей ред. И.В. Никольского
2001233600 География городов (геоурбанстика) / Е.Н.Перцик
2001229380 География городских и сельских поселений / [отв. ред. Н.Н. Баранский, В.Г. Давидович]
2001229587 География за рубежом / [ред. коллегия Н.Н. Баранский ... et al. ; отв. редактор сорок четвертого сборника Н.Н. Баранский]
2001240154 География здоровья / А.В. Чаклин
2001247143 География и географы, природная среда / [редколлегия Ручагов Г. И. (председатель) ... и др.]
2001229479 География и земельный кадастр / [отв. ред. К.В. Зворыкин, В.Г. Коноваленко, Г.В. Чешихин]
2001251521 География инфраструктуры / Н.Ф. Голиков
2001254833 География культурных растений : пособие для учителя / С.И. Глуздаков
2001231943 География морских путей и промышленного рыболовства / Г.К. Войтоловский
2001235236 География морского судоходства / Г.Л. Надточий
2001255509 География на отдиха и туризма в България : проблеми на териториалната организация / Г. Станков...[ et al.] ; под общата ред. М. Бъчваров
2001252485 География на пороге третьего тысячелетия : сборник научных трудов / [отв. ред. А.А. Григорьев, Ю.П. Селиверстов]
2001255663 География на туризма в социалистическите страни / Марин Бъчваров
2001240608 География населения Молдавской ССР и демографические процессы / К.Г. Матей, В.Е. Прока ; ответственный редактор Б.С. Хорев
2001229496 География населения СССР / [ответственные редакторы пятьдесят шестого сборника, В.В. Покшишевский и С.А. Ковалев]
2001233974 География населения СССР в условиях НТР : основные факторы и изменения расселения / ответственные редакторы Г.М. Лаппо, Ю.Л. Пивоваров
2001226000 География населения в СССР / В.В. Покшишевский
2001063257 География населения мира / [ответственные редакторы семьдесят первого сборника, В.М. Гохман, И.М. Маергойз ; редактор В.Д. Ромашова]
2001243833 География природных лечебных богатств СССР : курортологические аспекты / П.Г. Царфис
2001250054 География производительных сил Центральной России : материалы научной конференции / [отв. ред. К.В. Зворыкин ... et al.]
2001247139 География промышеленности СССР / А.Т. Хрущев
2001254099 География промышленности Италии / Г.Д. Кулагин
2001254458 География сельского хозяйства : проблемы и методы исследования / А.Н. Ракитников
2001243906 География сервиса : сфера обслуживания в СССР / М.А. Абрамов
2001228454 География советских пятилеток : пособие для учителей / В.М. Костенников
2001232153 География советского Закарпатья / В. А. Анучин
2001233111 География строек двенадцатой пятилетки / В.С. Сметанич
2001240273 География туризма / Н.П. Крачило
2001235860 География тяжёлой промышленности СССР / П.Н. Степанов
2001242009 География фамилий / В.А. Никонов ; ответственный редактор С.И. Брук
2001229363 География химической промышленности / [Маергойз, И. М., ..(и др.)]
2001249168 География центра / [ред. выпуска Е.М. Поспелов] вып. 2
2001249168 География центра / [ред. выпуска Е.М. Поспелов] вып. 3
3000068656 Географски разгледи = Geographical reviews 13
3000068656 Географски разгледи = Geographical reviews 14
2001254280 Германская Демократическая Республика : (экономико-географическая характеристика)
2001254289 Германская Демократическая Республика : экономическая география / А.И. Мухин
2001236925 Гигиена города / Г.П. Зарубин, Ю.В. Новиков
2001245682 Гигиена планировки и благоустройства промышленных территорий / Б.Е. Селезнев, Г.М. Рахов, Г.В. Селюжицкий
3000068800 Гласник Српског Географског Друштва = Bulletin de la Société serbe de géographie 57(1)
2001230445 Глеб Максимилианович Кржижановский / А.А. Круглов
2001234460 Глобальные проблемы современности / С.Б. Лавров ч. 1
2001257840 Глобус : географический ежегодник для детей / [редколлегия Л.П. Альтман ... и др.] 1957
2000782471 Год на полюсе холода / В.С. Игнатов
3000068804 Годишник на Софийския университет "Климент Охридски", Геолого-географски факултет. Книга 2, География = Annuaire de l'Université de Sofia "Kliment Ohridski", Faculté de géologie et géographie. Livre 2, Géographie 76
2001241574 Гомелбская область / [авторы С.П. Бобырь ... и др. ; редакционная коллегия С.П. Бобырь ... и др.]
2001256287 Горно-металлургический комплекс Казахстана : современное состояние и проблемы / Л.М. Музапарова, Р.К. Жуламанов
2001255413 Город Киров : справочник / [В.А. Соболев ... et al. ; составитель Н.Г. Комаров]
2001226253 Город без окраин : районы новостроек Ленинграда / В.Г. Лисовский
2001245838 Город в Заполярье и окружающая среда / В.М. Горбачева
2001255065 Город в Сибири : проблемы, опыт, поиск решений / Е.Н. Перцик
2001246685 Город и деревня : экономические аспекты / Н.И. Бахтин
2001237952 Город и деревня в ГДР : развитие, состояние, перспективы / Курт Грошофф ... [и др.] ; обш. ред. В.С. Автономова ; предисл. Л.В. Никифорова
2001245174 Город и отрасль : концепция эффективности производства / под редакцией В.А. Воротилова
2001236724 Город и природопользование / Э.А. Новиков ; ответственный редактор Н.Т. Агафонов
2001254154 Город и село : специфика спорса / Л.К. Сапожникова
2001237016 Город мастеров : размышления о российской службе быта / И. Глан
2001254948 Город на витиме : очерк / С. Бройдо
2001248259 Город строится в пустыне / В.А. Карамышев
2001226207 Города Белоруссии : краткий экономический очерк / А.В. Богданович, П.А. Сидоров
2001232710 Города и окружающая среда : космические исследования / Ал. А. Григорьев
2001229490 Города мира
2001249622 Города на пути в будущее / Г.М. Лаппо
2001247766 Города-спутники : сборник статей / [ответственные редакторы В.Г. Давидович и Б.С. Хорев]
2001254661 Городские поселения СССР : проблемы роста и их изучение : очерки географии расселения / Б.С. Хорев
2001236753 Городское хозяйство : крупная отрасль экономики / М.А. Постников, М.Ф. Соловьев
2001251323 Городской совет : орган социального управления / В.С. Основин
2001245700 Государство и право Дальневосточной республики, 1920-1922 : учебное пособие / В.В. Сонин
2001238206 Градостроительные основы развития малых населенных мест : сельское расселение и города-центры Нечерноземной зоны РСФСР / Е.М. Марков ... [et al.]
2001235259 Градостроительство [1977]
2001250502 Градостроительство : сборник научных трудов : к XXIII Международному географическому конгрессу / под ред. Ф.М. Листенгурта
2001228809 Градостроительство и охрана окружающей среды / В.И. Зарецкий
2001245598 Гражданская авиация Украины / А.М. Горяшко ; под ред. А.Ф. Аксенова
2001253050 Границы применения линейного программирования / Я.П. Герчук
2001246211 Грузины : конец XIX-начало XX вв. : путеводитель по экспозиции / [составитель Нина Петровна Соболева ; научный редактор Софья Александровна Авижанская]
2001247239 Грузовые перевозки и тарифы / В.М. Удовенко, А.И. Ярцев
2001246128 Грузовые перевозки и тарифы / Н.И. Пыхов, Н.Ф. Хохлов
2001239749 Дагестан / А.М. Османов
2001235214 Дальневосточная Лифляндия : эстонцы на Уссурийской земле / А. Рекк-Лебедев
2001251616 Дальневосточное положеніе : очеркъ Приамурья / В.А. Пановъ
2001240366 Дальневосточный геологический институт : 1959-1984 / [составители С.А. Щека ... et al.]
2001255948 Дальние, местные, пригородные ... / И.И. Кокоулин
2001244430 Двенадцатая пятилетка : темпы пропорции социальная программа / И.И. Простяков, Ю.В. Уваров
2001253832 Демографическая политика в СССР / А.Я. Кваша
2001249714 Демографическая политика социалистического общества / ответственный редактор Т.В. Рябушкин
2000852806 Демографические исследования : республиканский межведомственный сборник научных трудов вып. 13, '89
2001253799 Демографические проблемы занятости / под редакцией П.П. Литвякова
2001247739 Демографические проблемы и перспективы больших городов : урбанизация при социализме / Э. С. Демиденко
2001234930 Демографические процессы в СССР : сборник научных трудов / ответственный редоктор А.Г. Волков
2001239642 Демографические процессы в социалистическом обществе : на примере европейских стран-членов СЭВ / под ред. Т.В. Рябушкина, Л.Л. Рыбаковского ; ред. коллегия: М. Минков, и др
2001235005 Демографическое развитие Узбекской ССР / И.Р. Мулляджанов
2001247355 Демократический централизм в хозяйственном строительстве / С. Гершберг
2001249221 Десятое научное совещание географов Сибири и Дальнего Востока / [ред. коллегия А.Н. Антипов ... et al.]
2001247540 Дифференциация заработной платы в промышленности СССР / Р.А. Баткаев, В.И. Марков
2001228630 Днепр : путеводитель / [Составитель А.Б. Мирошниченко; научн. ред. И.О. Речмедин]
2001236128 Днепропетровщина : природа и экономика / П.Ф. Калинина, К.Л. Липка, Л.Е. Маслий
2001245837 Договорные отношения МТС с колхозами / П.П. Пятницкий
3000009397 Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока / Академия наук СССР, Сибирское Отделение 45-49
2001242874 Долговременная программа охраны природы и рационального использования природных ресурсов Приморского края до 2005 г. : экологическая программа : санитарно-экол. проблемы Приморского края / [А.Н. Качур ... et al. ; ред. комиссия Ю.И. Берсенев ... et al.] ч. 1
2001242874 Долговременная программа охраны природы и рационального использования природных ресурсов Приморского края до 2005 г. : экологическая программа : санитарно-экол. проблемы Приморского края / [А.Н. Качур ... et al. ; ред. комиссия Ю.И. Берсенев ... et al.] ч. 2
2001240640 Долгожительство в Азербайджане : сборник научных трудов / ответственный редактор В.И. Козлов ; [авторы С.М. Агамалиева ... и др.]
2000053439 Доходы и потребление населения в СФРЮ / В.П. Шрам ; ответственный редактор Л.В. Тягуненко
2001257685 Душанбе : туристская схема / редакторы Е.В. Субботина, Л.В. Шердяева
2001236093 Еврейская автономная область : сборник / [В. Скорлупкин ... et al.]
2001247073 Единая транспортная система / И.Я. Аксенов
2001239757 Единая транспортная система СССР и взаимодействие различных видов транспорта / Б.И. Шафиркин
2001256122 Единни режими за устройство на територията на НР България / [редакционна колегия, Димитър Василев, председател, Петър Щърванов, главен редактор, Лилия Димитрова, зам. председател и зам. гл. редактор]
2001260702 Економске функциjе Шапца и њихов утицаj на кретање и структуру становништва = Fonctoins économiques de Šabac et leur influence sur le morvement et la structure de la population / Миодраг Ковачевић ; уредник = Rédacteur Dušan Gavrilović Свеска 45
2001253948 Економічна географія зарубіжних країн: соціалістичні країни : міжнародний соціалістичний поділ праці і співробітництво / за ред. М.Д. Пістуна
2001257884 Ереван : туристская схема / редактор Р.В. Атоян
2001253904 Жемчужины Югославии : этюды о городах / О.С. Гребенщиков
2001237310 Женщины и дети в СССР : статистический сборник
2001255424 Жизнь Волги : очерк / Андрей Клыков
2001245894 Жилищно-коммунальное хозяйство в сельской местности / В.С. Аханов, С.Н. Муромский, Д.Д. Педашенко
2001232912 Жилой район крупного города : опыт Белоруссии / В.И. Аникин
2001254815 За высокие урожаи в Прибалтийских Республиках / [составители сборника В.Н. Поляновский и Е.Я. Карулис]
2001236691 За город чистоты и здоровья / Ю.В. Новиков
2001237103 За строками цифр. С.-Петербург. 1995 = Behind the Lines of Figures. St. Petersburg. 1995 / [отв. ред. С.Б. Каренин]
2001253894 Завтра нашего города : Ростов в семилетии : 1959-1965 / Я.А. Ребайн
2001250576 Законы природы и общества / О. Яхот
2001246444 Залив Петра Великого = The bay of Peter the Great / составитель и художник Г. Дмитриев ; текст В. Ткачева
2001254277 Занятость населения и использование трудовых ресурсов / Е.С. Русанов
2001234994 Западная Якутия (экономико-географическая характеристика) / Г.В. Наумов
2001226034 Записки Уральского филиала географического общества СССР / [отв. ред. В.И. Прокаев] вып. 4
2001235375 Заповедная природа Донбасса : путеводитель / [составитель А.З. Дидова]
2001250610 Заповедник Аскания-Нова : путеводитель / М.Г. Курдюк
2001250479 Запорожский индустриальный комплекс / [под общей ред. В.И. Петрыкина, И.И. Шевченко]
2001249644 Запорожье : путеводитель-справочник / Н.В. Клименко
2001229658 Зарубежные страны : экономическая география/ [ред. коллегия Н.Н. Баранский ... et al. ; отв. редакторы пятьдесят третьего сборника В.В. Вольский, И.М. Маергойз]
3000068805 Зборник радова = Recueil de travaux / Природно-математички факултет Универзитета у Београду, Географски завод 14
3000068805 Зборник радова = Recueil de travaux / Природно-математички факултет Универзитета у Београду, Географски завод 25
2001256494 Здесь начинается день / В. Буланов
2001235000 Земельные богатства России / С.А. Удачин
2001226011 Земельные ресурсы и лесные ресурсы СССР
2001251640 Земельный фонд СССР и его использование / С.А. Удачин
2001253716 Землеустроительное проектирование / под редакцией С.А. Удачина
2001252351 Земля, на которой я счастлив / [В. Горелов, А. Николашина ; редколлегия серии Л.Б. Шапиро ... et al.]
2001244920 Зерновое хозяйство : территориальная организация и эффективность производства / В.Г. Крючков, Л.И. Раковецкая
2001247776 Из опыта освоения системы земледелия : на примере колхоза "Деминский" Ново-Анненского района Сталинградской области / П.Н. Сергеев
3000064001 Известия Академии наук СССР. Серия географическая 1959(5-6),1960(1-4),1961(4-5)
3000064001 Известия Академии наук СССР. Серия географическая 1961(6)
3000064001 Известия Академии наук СССР. Серия географическая 1962
3000064001 Известия Академии наук СССР. Серия географическая 1963
3000064001 Известия Академии наук СССР. Серия географическая 1964
3000064001 Известия Академии наук СССР. Серия географическая 1965
3000064001 Известия Академии наук СССР. Серия географическая 1966
3000064001 Известия Академии наук СССР. Серия географическая 1967
3000009412 Известия Всесоюзного географического общества А.Н. С.С.С.Р. = Izvestia de la Sociéte de géographie de l'URSS / Геогр. О-Во С.С.Р 89
3000009412 Известия Всесоюзного географического общества А.Н. С.С.С.Р. = Izvestia de la Sociéte de géographie de l'URSS / Геогр. О-Во С.С.Р 90
3000009412 Известия Всесоюзного географического общества А.Н. С.С.С.Р. = Izvestia de la Sociéte de géographie de l'URSS / Геогр. О-Во С.С.Р 91
3000009412 Известия Всесоюзного географического общества А.Н. С.С.С.Р. = Izvestia de la Sociéte de géographie de l'URSS / Геогр. О-Во С.С.Р 92-93
3000009412 Известия Всесоюзного географического общества А.Н. С.С.С.Р. = Izvestia de la Sociéte de géographie de l'URSS / Геогр. О-Во С.С.Р 94-95
3000009412 Известия Всесоюзного географического общества А.Н. С.С.С.Р. = Izvestia de la Sociéte de géographie de l'URSS / Геогр. О-Во С.С.Р 96,97(1)
3000049520 Известия Русского географического общества / Российская академия наук, Русское географическое общество 133
3000049520 Известия Русского географического общества / Российская академия наук, Русское географическое общество 134
3000049520 Известия Русского географического общества / Российская академия наук, Русское географическое общество 135
3000068719 Известия на Българското геологическо Дружество Книга 10(20)
3000068719 Известия на Българското геологическо Дружество Книга 13(23)
3000068719 Известия на Българското геологическо Дружество Книга 15(25)
3000068719 Известия на Българското геологическо Дружество Том 24(34)
3000068719 Известия на Българското геологическо Дружество Том 25(35)
3000068719 Известия на Българското геологическо Дружество Указател
2001241942 Изменчивость температуры воздуха в различныечасы суток на территории СССР / Н.В. Мамонтов
2001246222 Изучение системы городских поселений БССР методами математической статистики / Г.Т. Максимов
2001255039 Изчение рельефа в практических целях / Т.В. Звонкова
2001255511 Икономическа география на България / Игнат Пенков, Тодор Христов
2001255629 Икономическа и социална география на социалистическите страни в Европа / Стефан Карастоянов
2001257960 Икономически проблеми на формирането, разпределението и използването на работната сида / Г. Минчев ... [et al.]
2001235561 Ильичевск : путеводитель = Ilyichevsk : guide / П. Шевцов
2001241935 Индустрия Советского Узбекистана / С.К. Зиядуллаев
2001228879 Интеграция географического знания : логико-методологический аспект / В.В. Криворотько; под ред. Д.И. Широканова
2001238299 Интеграция и развитие цементной промышленности стран-членов СЭВ / ред. коллегия А.Н. Грамматиков ... [et al.] ; [А.Н. Люсов ... et al.]
2001235550 Интеграция и транспорт : задачи, поиск, решения / [Б.Б. Горизонтов]
2001237725 Интеграция машиностроительных комплексов европейских стран--членов СЭВ / ответственный редактор В.М. Шаститко ; [авторский коллектив Г. Миров ... и др.]
2001237704 Интеграция стран СЭВ в агропромышленной сфере : этапы и перспективы развития / Б.Е. Фрумкин ; отв. ред. Г.И. Шмелев
2001235979 Интенсификация производства в регионе : аттестация и техническое перевооружение рабочих мест / А.Н. Попов , Г.Ф. Пешков ; ответственные редактор, Г.С. Празднов
2001243625 Интенсификация развития машиностроительного комплекса Узбекистана / отв. редактор Н.Л. Зайцев
2001243271 Интенсификация сельскохозяйсивенного производства и повышение уровня жизни сельского населения в Киргизии / Б.Б. Калманбетова
2001237002 Инфраструктура Москвы / А.А. Сегединов
2001242904 Использование земельных ресурсов Дальнего Востока : отраслевой аспект : сборник научных трудов / [отв. редакторы А.С. Шейнгауз, В.П. Каракин]
2001233760 Использование межотраслевых резервов экономического района / [научные редакторы, В.А. Воротилов и А.И. Муравьев]
2001244737 Использование трудовых песурсов авотранспортрых предприяний / Г.А. Кононова
2001246708 Использование трудовых ресурсов сельской местности / В.Ф. Машенков
2001245724 Исследование природно-антропогенных геосистем : конспект курса лекций / Л.И. Мухина
2001225895 Исследователь Монголии и Тибета П.К. Козлов / С.В. Житомирский
2001250226 Исследователь земли сибирской П.А. Кропоткин / Г.В. Карпов ; [отв. ред. П.Н. Кропоткин]
2001245089 История Татарстана и татарского народа / Мифтахов З.З., Мухамадеева Д.Ш. ч. 1
2001239411 История Ферганы / М. Рахимов
2001225923 История географии / В.А. Дементьев, О.Н. Андрющенко
2001228029 История и современное состояние географического изучения Белоруссии / под ред. Б.Н. Гурского, С.А. Польского
2001241799 История индустриализации Туркменской ССР / Архивное управление при Совете Министров Туркменской ССР ... [et al.] Tom 1. 1926-32 гг.
2001241799 История индустриализации Туркменской ССР / Архивное управление при Совете Министров Туркменской ССР ... [et al.] Tom 2. 1933-41 гг.
2001246562 История культуры Дальнего Востока СССР, XVII-XX вв. : дооктябрьский период : сборник статей / под общей редакцией А.И. Крушанова
2001226005 История одного поколения : социально-демографический очерк / Б.Ц. Урланис
2001225903 История русских географических открытий / Л. С. Берг
2000624073 Итоги выборов и состав депутатов местных Советов депутатов трудящихся : статистический сборник / [составители М.С. Ревский, Л.Г. Алешина] 1982 г.
2001250538 Йошкар-Ола - столица Марийской АССР / П.А. Самсонов
2001230899 К вопросу теории и методики исследований территориально-экон. развития страны = Z zagadnień teorii i metodyki badań nad przestrzennym zagospodarowaniem kraju / [ред. совет С. Лещицки ... et al., ред. коллегия М. Качоровски, А. Куклиньски, Х. Деренговска]
2001251855 К.И. Арсеньев и его работы по районированию России / Е.Н. Перцик ; под ред. Н.Н. Баранского
2001232054 Кабардино-Балкарская АССР в семилетке/ под ред. И.М. Казмахова, И.В. Трескова
2001259316 Казанлък : фирмы и услуги
2001257198 Казань : туристская схема / редакторы О.И. Коляда, А.В. Шибико
2001250889 Казань на старинных открытках = Казан элеккеге сурәтләрдә = Kazan on the old postcards / [составление С. Никоновой]
2001248625 Казахская ССР / И.Т. Тажиев, П.Н. Крупко
2001232749 Казахская ССР : Экономико-географическая характеристика / [ред. Н.Н. Баранский]
2001240690 Казахское народное жилище / В.В. Востров, И.В. Захарова
2001230295 Карельская АССР / [ответственные редакторы, А.А. Григорьев, А.В. Иванов]
2001254129 Карманная книга натуралистка и краеведа
2001258953 Карта Казани = Kazan map
2001257344 Карта радиационной обстановки на территории Украины / редактор В.Г. Усенко
2001234678 Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР 1955
2001229474 Картография / [ответственный редактор сорок второго сборника, А.М. Комков]
2001231710 Картография / К.А. Салищев
2001254967 Картография / К.А. Салищев, А.В. Гедымин ; [отв. ред. А.М. Комков] [Text]
2001253878 Каспийское море / К.К. Гюль
2001249009 Каспийское море и его бассейн / Б.А. Аполлов
2001253845 Качественные характеристики населения СССР / Е.В. Фотеева
2001229484 Качественный учет и оценка земель / [ответственный редактор сорок третьего сборника, Д.Л. Арманд, К.В. Зворыкин, Г.А. Кузнецов]
2001256322 Керченская руда : из истории Камышбурунского железорудного комбината / С. Башарин
2001258188 Киев : туристская схема / редактор Ю.И. Лоза
2001249919 Киргизская ССР / В.Ф. Павленко, С.Н. Рязанцев
2001235017 Киргизская ССР в системе народнохозяйственного комплекса страны / Т. Молдустанов
2001257933 Кишинев : схема городского пассажирского транспорта / редакторы Н.А. Овсянникова, Е.Л. Казарова
2001236336 Классификации и показатели структуры промышленности / Н.Г. Грачев
2001239059 Климат Москвы за последние 30 лет / под редакцией М.А. Петросянца ; [авторский коллектив, Г.М. Абакумова ... и др.]
2001243195 Климат СССР : Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов вузов географических специальностей / Н.А. Мячкова
2001255464 Климат и микроклимат на София / [Донка Блыскова...et al.]
2001255391 Климатът на България : поредица "география на България" / Стефан Велев
2001242766 Количественные методы районирования и классификации / [А.М. Трофимов ... et al. ; научн. ред. Ю.Г. Симонов]
2001254462 Колхоз в шестой пятилетке : из опыта сельскохозяйственной артели "Россия" Ставропольского края / Н.Ф. Лыскин
2001229846 Колхоз имени Тимирязева / И.А. Емельянов, В.М. Абатуров, А.А. Калашников
2001238629 Колхоз наш "Россия" / И.Я. Шумаков
2001243293 Колхозно-рыночная торговля в Узбекской ССР / И.И. Иватов
2001231172 Колхозное крестьянство Латвии : историко-этнографическая монография по материалам колхозов Екабпилсского района Латвийской ССР / Л.Н. Терентьева
2001241817 Колхозное крестьянство Узбекистана в борьбе за внедрение достижений научно-технического прогресса в хлопководство, 1950-1970 гг. / А. Таджибаев, отв. ред. Р.Х. Аминова
2001238451 Кольца и радиусы Москвы : путеводитель / Э. Двинский
2001236492 Компетенция Совета народного хозяйства и его отраслевых управлений / А.С. Приблуда
2001233188 Комплексная застройка жилого района : Братеево / [ред.] Ордена Ленина Главмосстрой, Мосоргстрой
2001251677 Комплексная застройка жилого района : Крылатское / [ред.] Ордена Ленина Главмосстрой, Мосоргстрой
2001234945 Комплексная мелиорация земель в Белорусском Полесье / под редакцией В.В. Ермоленко
2001235243 Комплексная мелиорация солончаковых и солонцовых почв при орошении / [А.А. Сидько ... et al.]
2001246199 Комплексная программа роста производительности труда и использования трудовых ресурсов / А.А. Григорьев, В.М. Чевненко
2001225878 Комплексное использование водных ресурсов в социалистических странах / А.М. Румянцев
2001236966 Комплексное планирование экономики Москвы / В.А. Шульга
2001254328 Комплексное планирование экономического и социального развития Ленинграда и Ленинградской области / [составители Г.А. Богданов, В.Г. Зубарев, Ю.В. Клементьев]
2001232580 Комплексное планирование экономического и социального развития городов и районов / В. Н. Малес, Е. Г. Панченко, В. И. Сенченко
2001229608 Комплексное планирование экономического и социального развития района / В.Я. Ельмеев, Б.Р. Рященко, Е.П. Юдин
2001245044 Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства городов и сел / А.П. Иванов
2001254170 Комплексное развитие народного хозяйства в странах социализма / С.И. Помазанов
2001245277 Комплексные географические исследования проблем рационального природопользования : сборник научных трудов / [редакционная коллегия Н.Г. Волков, А.М. Маринич (ответственные редакторы)]
2001241438 Комплексный план сельского района / В.Н. Малес, И.С. Харитончик
2001238408 Комплексы отдыха и туризма / М.И. Барановский
2001252095 Комсомол и совнархозы : сборник / [К. Иванов ... et al.]
2001242404 Комсомольск-на-Амуре - город мужества, труда и героизма : 30-80 годы / [ред. коллегия В.М. Крысин ... et al. ; авторы текста Е.В. Дороднов ... et al.]
2001224543 Конструктивная география района : основы районной планировки / Д.И. Богорад
2001248206 Констуктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР: теоретические и методические исследования / отв. редакторы А.М. Маринич, М.М. Паламарчук
2001244535 Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство : вопросы и ответы / Д.С. Пудиков
2001239935 Кормовые растения пустынь Казахстана / Л.Я. Курочкина, Л.Т. Османова, К.Н. Карибаева
2001060559 Корякский национальный округ : очерки географии, истории, этнографии, экономики / И.С. Гурвич, К.Г. Кузаков ; ответственный редактор С.В. Славин
2001256049 Котел, Медвен, Катунище : възрожденска архитектура / Стефан Стамов ; снимки Евгени Дюлгеров
2001240957 Краеведение : пособие для учителя / под ред. А.В. Даринского
2001280399 Край большой науки : фоторассказ о Дальнем Востоке и Дальневосточном отделении Академии наук СССР = Where science blossoms : a photo-story about the Soviet Far East and the Far Eastern Branch of the USSR Academy of Sciences / составители альбома А.А. Красновский ... [и др.] ; авторы текста А.П. Латкин и В.М. Фершт
2001245871 Край мой многоликий / А.Д. Мухачев
2001246147 Край наш Хабаровский / А.П. Шитиков
2001248960 Край, в котором мы живем / [Е.А. Двинин]
2001255817 Краски земли Дерсу : фоторассказ об искусстве малых народов Приамурья / [ред. В. С. Шевченко]
3000068796 Краткие сообщения по итогам развития экономики регионов России в ... году / Вычислительный центр Госкомстата России 1994
2001260367 Краткий обзор и подборка карт : Германская Демократическая республика
2001255225 Краткий очерк геологии СССР / Д.В. Наливкин
2001260377 Краткий русско-английский географический словарь / [составитель К.И. Волынкин]
2001160566 Краткий топонимический словарь / В.А. Никонов
2001253394 Кредитно-расчетные отношения колхозов с госбанком : роль кредита в развитии экономики колхозов / В.В. Кочкарев
2000044088 Кржижановский / Вл. Карцев
2001241576 Крупные туристские центры / М.А. Орлов
2001227237 Крупные экономические районы СССР : некоторые вопросы территориальной организации хозяйства / Л.Н. Телепко ; под редакцией Я.Г. Фейгина
2001231486 Крупный город : проблемы и тенденции развития / [редакционная коллегия В.А. Воротилов (ответственный редактор) ... и др.]
2001254952 Крым : экономико-географическая характеристика / Е.П. Маслов
2001256175 Крымский краеведческий : путеводитель / [В.К. Гарагуля ... et al. ; составитель В.Н. Барбух]
2001255645 Кукери и сурвакари : български празници и обичаи / Живка Стаменова
2001256617 Културни и исторически объекти и паметници на изобразителното изкуство в Карлово = Культурные и исторические объекты и памятники изобразительного искусства в городе Карлово = Cultural and historical objects and monuments of the fine arts in Karlovo / [текст Станьо Пеев и Иван Шекерев]
2001260714 Културно наследство VIII = Patrimoine culturel VIII : (1979-1981) / гл. уредник Коста Балабанов
2001253363 Культура и быт Болгарского населения в УССР : на материалах колхозов Болградского района Одесской области / Л.А. Демиденко
2001234962 Курортно-рекреационное хозяйство : региональный аспект / А.В. Гидбут, А.Г. Мезенцев
2001241730 Курорты и места отдыха в Латвии / Л. Терентьева, Ч. Маковский, И. Сея
2001249887 Курская магнитная аномалия / М.И. Калганов, М.А. Коссовский
2001260383 Кухня народов СССР / В.М. Мельник
2001256479 Къща музей на Сливенския бит от XIX век : Окръжен исторически музей-Сливен / [автор Йорданка Гаджалова]
2001255634 Лазаруване : български празници и обичаи / Маргарита Василева
2001230378 Ландшафтоведение : теория и практика / [ответственные редакторы И.И. Мамай, В.А. Николаев]
2001228473 Ландшафтоведение и физико-географическое районирование / А.Г. Исаченко
2001250165 Латвийская ССР / А.М. Колотиевский, В.Р. Пурин, А.И. Яунпутнинь
2001234521 Латвийская ССР : очерки экономической географии / под ред. Я.Ф. Бумбера, П.М. Алампиева
2001239979 Легкая промышленность : истоки эффективности и качества / А.Е. Зинова
2000929895 Лекции по экономической географии СССР / В.М. Вольпе, В.С. Клупт ч. 3
2001248835 Лекции по экономической географии СССР / В.М. Вольпе, В.С. Клупт ч. 3
2000844046 Ленин и социалистическое размещение производительных сил / Я. Г. Фейгин
2001256476 Ленинград : районы новостроек / В.Г. Лисовский
2001256889 Ленинград : туристская схема / редактор Г.А. Скачкова
2001247113 Ленинград, десятая пятилетка / [автор-составитель Борис Фельд]
2001225954 Ленинградская область / А.В. Даринский
2001234716 Ленинградский регион : проблемы и перспективы : общая концепция развития / [М.Н. Межевич ... et al.]
2001252934 Ленинский план электрификации страны и его осуществление в 1921-1931 гг. / И.М. Некрасова
2001229359 Лес и воды : лесная гидрология / [ред. коллегия: Н.Н. Баранский ... и др. ; отв. редактор 60-го сборника В.Е. Иогансон]
2001239952 Лес и отдых / М.С. Нижник ; [отв. ред. В.А. Кучерявый]
2001231696 Леса СССР : хозяйственная характеристика / В.П. Цепляев
2001255215 Лесной комплекс Российского Дальнего Востока : ситуационный анализ = The Russian Far East forestry : a status report / А.С. Шейнгауз, В.П. Каракин, В.А. Тюкалов
2001240804 Личное подсобное хозяйство : возможности и перспективы / Г.И. Шмелев
2001241795 Личное потребление : региональный анализ и планирование / Ф.С. Пятакова
2001244091 Локальные промышленно-аграрные системы Юга Дальнего Востока / М.Т. Романов
2001236030 Локальные территориальные системы / В.Ю. Малов ; отв. редактор М.К. Бандман
2001257992 Львов : туристская схема / редакторы Р.И. Сосса, Т.Н. Халимоненко
2001254293 Льготы при оргнаборе и общественном призыве / П.А. Гуреев
2001247986 Люди в городе и на селе / [ред. коллегия Д.И. Валентей ... et al.]
2001229515 Малые города в системах расселения / Е. М. Марков, В. П. Бутузова, В. А. Таратынов ; под общей редакцией Е. М. Маркова
2001255477 Математически методи в икономическата география : линейни модели / Петър Попов
2001228707 Математические методы в географии / А.П. Голиков, И.Г. Черванев, А.М. Трофимов
2001233744 Математические методы и проблемы размещения производства / под редакцией И.Я. Бирмана и Л.Е. Минца
2001250905 Материалы Харьковского отдела географического общества Украины / [ред. коллегия А.Д. Бабич ... et al.] вып. 8
2001245751 Материалы к истории отечественной географии XX века : важнейшие события десятилетий, 1890-1989 годы / В.С. Преображенский, Т.Д. Александрова ; отв. ред. В.М. Котляков
2001253562 Материалы по физической географии в связи с сельскохозяйственным использованием : Зейско-Буреинская равнина / В.В. Никольская, Д.П. Григорьев, Л.Ф. Насулич ; [отв. редактор Г.Д. Рихтер]
2001241500 Материальная культура гагаузов, XIX-начало XX в. / М.В. Маруневич ; отв. редактор Ю.В. Иванова
2001237651 Материальное благосостояние тружеников Уральской советской деревни (1917-1985 гг.) : сборник научных трудов / [редакционная коллегия: Р.П. Толмачева (отв. ред.) ... et al.]
2001256072 Мацеста / Анатолий Комаров
3000006765 Машинно-тракторная станция 1955(8-12),1956
3000006765 Машинно-тракторная станция 1957(1-7)
2001248099 Маятниковая миграция сельского населения / [редакционная коллегия Д.И. Валентей ... и др.]
2001233164 Медико-географическое изучение районов Сибири / отв. ред. В.В. Воробьев
2001238284 Международное сотрудничество стран-членов СЭВ в области атомной энергетики / [Ф.Я. Овчинников ... et al.]
2001235414 Международный туризм : вчера, сегодня, завтра / М.Э. Немоляева, Л.Ф. Ходорков
2001236951 Межотраслевые и межрегиональные связи Казахстана / Р.А. Камшибаев
2001247541 Межхозяйственная кооперация : опыт и проблемы / А.С. Негру-Водэ
2001236371 Мелиоративная география : учебник для вузов / В.С. Аношко
2001234553 Мелиорация земель в Западной Сибири / И.Ф. Русинов
2001239520 Мелиорация на Украине / под редакцией Н.А.Гаркуши
2001256264 Местное самоуправление в условиях перехода к рынку / Б.М. Биренберг, В.Н. Инякин, В.И. Ляшенко
2001253111 Местное управление / под редакцией П.Н. Лебедева
2001251991 Местные Советы и планирование комплексного развития территории / Д.Я. Быковский, Е.И. Колюшин
2001247568 Местные органы государственной власти европейских стран народной демократии / Я.В. Якимович
2001235293 Методика обучения экономической географии СССР / И.И. Самойлов
2001255659 Методика определения экономической эффективности размещения промышленности при планировании и проектировании нового строительства / [редактор, Н.К. Сазанович]
2001229488 Методика преподавания географии / А.В. Даринский
2000752547 Методика преподавания начального курса физической географии в V классе / Т.П. Герасимова
2001247412 Методика преподавания экономической географии зарубежных стран : VIII класс / А.Е. Бибик
2001254265 Методика экономико-географических исследований : учебное пособие для географических факультетов университетов / Н.Я. Ковальская
2001240985 Методические вопросы внутрирайонного размещения промышленности / под ред. Л.В. Козловской и А.Д. Павловой
2001246574 Методологические основы рационального природопользования : учебное пособие / Е.В. Краснов, Л.А. Сегизбаева
2001227242 Методология выравнивания уровней развития экономических районов СССР / Ш.Л. Розенфельд
2001228435 Методология и методика социально-эконом-географических исследований / З.Е. Дзенис
2001254784 Методология социологического исследования проблем народонаселения СССР / Г.А. Слесарев
2000750573 Методы географических исследований : сборник статей
2001250330 Механизация посева и междурядной обработки кукурузы в Нечерноземной полосе / С.М. Григорьев, А.Б. Лурье, С.В. Мельников
2001247493 Миграционная подвижность населения в СССР / под редакцией Б.С. Хорева и В.М. Моисеенко
2001245801 Миграция и урбанизация населения : на материалах Украины и Польши : сборник научных трудов / [отв. ред. А.У. Хомра, П. Эберхардт]
2001248723 Миграция населения : прогнозы, факторы, политика / Л.Л. Рыбаковский ; ответственный редактор Т.И. Заславская
2001237340 Миграция населения Архангельской области / Архангельский обл. комитет Гос. статистики
2001233562 Миграция населения в больших городах СССР и стран Восточной Европы / отв. ред. В. Мировски, Г. Морозова
2001253817 Миграция населения в города и этнические процессы : на материалах исследования городского населения БССР / Г. И. Касперович ; под редакцией В. К. Бондарчика
2001247413 Миграция сельского населения : в центральном экономическом районе / Э.С. Кутафьева ... [и др.] ; под редакцией В.С. Немченко
2001248993 Минск / Ф.С. Мартинкевич
2001258239 Минск, Минский район / Комитет геодезии при Совете Министров Республики Беларусь
2001257899 Минск: туристская схема / редакторы Л.Ю. Величкевич, А.С. Свирский, И.А. Чумак
2001240246 Многоотраслевой совхоз на целинных землях : на примере совхоза "Кустанайский" Кустанайской области/ А.А. Пак, Н.П. Исаенко, М.А. Угай
2001241242 Могилевская область / [автор П.А. Лярский ... et al. ; под ред. Л.В. Пакуш]
2001228250 Модели и методы оценки антропогенных изменений геосистем / отв. ред. В.И. Гурман, А.К. Черкашин
2001245012 Моделирование металлургического комплекса : (региональный аспект)/ Х.Н. Гизатуллин, В.В. Добродей ; ответственный редактор Б.П. Суворов
2001226293 Моделирование территориально-производственных комплексов : методология, теория и метод / А.Т. Ващенко
2001241738 Мой край--Тува : рассказы / Степан Сарыг-оол
2001246194 Молдаване : вторая пололина XIX-начало XX вв. : путеводитель по экспозиции / [составитель Наталья Моусеевна Калашникова ; научный редактор Софья Александровна Авижанская]
2001252945 Молдавская ССР / А.Л. Одуд
2001246651 Молодежь России : социальное развитие / [редколлегия С.Н. Быкова, Е.Д. Игитханян, В.И. Чулрое (ответственный редактор)]
2001233796 Молодежь и социально-демографические проблемы СССР / В.И. Переведенцев ; ответственный редактор В.Н. Шубкин
2001250200 Молотов / М.Н. Степанов ; [отв. ред. В.В. Покшишевский]
2001254875 Монгольская народная республика : экономико-географический обзор : пособие для учителей / И.Х. Овдиенко
2001251554 Москва : годы обновления и реконструкции
2001255279 Москва : диалог путеводителей / Юрий Александров
2001248769 Москва : путеводитель по районам / Вл. Трофимов
2001256716 Москва : схема городского пассажирского транспорта / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; редактор О.А. Аникина
2001236759 Москва в 1992 году : развитие экономики и социальной сферы : статистический ежегодник
2000247978 Москва в вопросах и ответах / М. Синютин, Л. Ястржембский
2001229371 Москва и подмосковные районы / [отв. редакторы пятьдесят первого сборника, Н.А. Солнцев, Г.П. Богоявленский]
2001236019 Москва среди городов мира : экономико-географическое исследование / Ю.Г. Саушкин, В.Г. Глушкова
2001236755 Москва--порт пяти морей / А. Медведев, Ю. Шабуров
2001244335 Москвоведение : география Москвы и Московской области : пособие для учащихся 8-9 классов / [А.И. Алексеев ...et al.]
2001244350 Москвоведение : экология Московского региона : пособие для учащихся 8-9 классов / [В.Р. Битюкова ... et al.]
2001254633 Московский метрополитен имени В.И. Ленина : справочник-путеводитель / А.П. Царенко, Е.А. Федоров
2001232443 Московский столичный регион / [ответственные редакторы В.Г. Глушкова, Н.П. Матвеев]
2001238644 Московскому метрополитену - 50 : страницы истории Московского Ордена Ленина метрополитена им. В.И. Ленина / [рецензент К.М. Махмутов]
2001241102 Муʾджам ал-булдан : сведения об Азербайжане / Йакут ал-Хамави . Нузхат ал-кулуб : материалы по Азербайджану / Хамдаллах Казвини
2001235166 Мудрость географии / И.М. Забелин
2001246852 Музей народної архітектури та побуту УРСР : фотопутівник / [редакційна колегія І. Д. Назаренко (голова) ... і та. ін.]
2001236687 Мурманская область в цифрах : краткий статистический сборник = Murmansk region in figures : concise statistical handbook / [ответственный за выпуск Кудицкая Вера Александровна]
2001245241 Мінскае метро = Минское метро / В.Ю. Павлович
2001226961 Н.Н. Баранский и советская экономическая география : пособие для учащихся / А.И. Соловьев, М.Г. Соловьева
2001236302 На Байкальском берегу / Владимир Жемчужников
2001254883 На великой Русской равнине : книга для чтения с комментарием на английском языке / Борис Андрианов
2000785424 На печорском берегу / Б. Москаленко
2001255128 Нальчик--столица Советской Кабардино-Балкарии / А.С. Кабанов
2001246838 Народная Республика Болгария : справочник о внешней торговле социалистических стран
2001254416 Народная Румыния / А.А. Язькова
2001257635 Народне ношњ Југославиј = Folk costumes of Yugoslavia / [текст каталога Јасна Бјеладиновић ; фотографије у каталог Миодраг Ђорђевић]
2001255665 Народни художествени занаяти в България / [автори Димитър Друмев... et al. ; съставител и научен редактор Виолета Василчина]
2001254865 Народное здоровье и социология / Смулевич Б.Я
2001237287 Народное хозяйство Грузинской ССР за 60 лет : юбилейный статистический ежегодник / [отв. за выпуск Н. Гацерелия
2001237237 Народное хозяйство Молдавской ССР в 1982 г. : статистический ежегодник / [ред. В. Ларионова]
2001187735 Народное хозяйство РСФСР : статистический ежегодник / Центральное статистическое управление РСФСР 1960
2001034142 Народное хозяйство Таджикской ССР в ... г: статистический ежегодник / Центральное статистическое управление Таджикской ССР 1972
2001034108 Народное хозяйство Туркменской ССР : статистический ежегодник / Центральное Статистическое Управление Туркменской ССР в 1979 г.
2001235826 Народное хозяйство Украинской ССР в... г. : статистический ежегодник / [ответств. за выпуск Борис Антонович Сивко] 1974
2001236875 Народное хозяйство Эстонской ССР в 1972 году : статистический ежегодник 1972 г.
2001244543 Народный календарь / составитель Котов Ю.Н.
2001242687 Народы Севера и Сибири в условиях экономических реформ и демократических преобразований / [отв. ред. З.П. Соколова]
2001254605 Население Казахстана в 1959-1970 гг. : структурные сдвиги и их оценка / [авторы Л.А. Квон ... et al. ; отв. ред. С.Б. Баишев, Л.А. Квон]
2000692566 Население России / отв. редактор А.Г. Вишневский 1997, 5-й ежегодный демографический доклад
2001242442 Население СССР : вопросы миграции : экономико-статистический обзор тенденций 60-х - 80-х годов / Д.Д. Москвин
2001253810 Население города и пригорода / В.В. Трушков
2001253740 Население и трудовые ресурсы РСФСР / [ред. колл. Д. И. Валентей ... [и др.]
2001225729 Население и трудовые ресурсы городов северного казахстана / ответственный редактор Т. А. Ашимбаев
2000046725 Население и формы занятости / [редакционная коллегия Д.И. Валентей (преседатель) ... и др. ; редактор-составитель А.Г. Новицкий]
2001255543 Население и хозяйство / В.Я. Ром, В.П. Дронов
2001255660 Население и экономика / П.П. Звидриньш, М.А. Звидриня
2001253979 Население социалистических стран зарубежной Европы : структурно-географические сдвиги / Ю.Л. Пивоваров
2001252036 Население страны : географические и демографические аспекты / Б.С. Хорев
2001248938 Населению о налогах / В.А. Тур, С.Н. Дырдов
2001255150 Научно-техническая революция и география : XXIII международный географический конгресс : материалы общего симпозиума No 4 "Задачи географической науки в условиях современной научно-технической революции" / главный редактор И.П. Герасимов ; редакторы В.С. Преображенский, А.М. Рябчиков ; перевод с английского, испанского, французского А.И. Киреева ... и др.]
2001241991 Научно-технический прогресс и социальное развитие села в Узбекистане / [редголлегия А.К. Валиев (отв. редактор), Т.Д. Саакова, А.С. Чамкин]
2001250523 Научные проблемы географии населения : материалы ко II Междуведомственному совещанию по географии населения / [ред. коллегия сборника В.В. Покшишевский. Д.И. Валентей, С.А. Ковалев]
2001256965 Нахичеванская АССР : туристская схема / редактор Е.Ю. Логинова
2001254989 Находка / А. Шинкарев
2001257308 Находка, Врангель, Анна, Ливадия / редакторы карты Н.М. Цымбаленко, Т.А. Файчук
2001253863 Наш город : краткий очерк истории Йошкар-Олы / [авторский коллектив А.В. Хлебников ... и др. ; составитель и научный редактор А.В. Хлебников]
2001247119 Наше общее будущее : перевод с английского / докулад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) ; под редакцей С.А. Евтеева, Р.А. Перелета
2001238047 Не сразу Мосвка строилась / М. Рабинович
2001254524 Некоторые вопросы совершенствования совхозного производства / Ю.Н. Пахомов
2001251249 Некоторые вопросы экономики производства кукурузы в США / Г.С. Гордеев
2001253949 Некоторые вопросы экономического развития городов Советской Армении / Г.А. Хорасанян
2001253067 Некоторые проблемы науки об управлении народным хозяйством / А.М. Бирман
2001231983 Некоторые черты развития природы Молдавии : научно-популярный очерк / В.Н. Верина ; под общей ред. А.Л. Одуда
2001253333 Нефть и газы СССР : пособие для учителя / К.В. Долгополов, А.В. Соколов, Е.Ф. Федорова
2001247748 Нефтяная промышленность СССР в шестой пятилетке / М.А. Евсеенко
2001248002 Нечерноземье : демографические процессы / [ред. коллегия Д.И. Валентей ... et al.]
2001255106 Нечерноземье : перспективы и проблемы развития / М.С. Соломенцев
2001257632 Нижний Новгород : схема пассажирского транспорта / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; редактор Л.Н. Шкуратов
2001257891 Николай Николаевич Баранский / З.Г. Фрейкин
2001254857 Новгород : историко-экономический очерк / [редактор-составитель Тютяев Б.А.]
2001257155 Новгород : туристская схема / редактор В.С. Титкова
2001256504 Новите градове в Народна Република България / Игнат Пенков
2001229492 Новое в географии производительных сил СССР / В.С.Варламов ...[и др.]
2001241662 Новое в этнографии : полевые исследования / отв. редактор С. И. Вайнштейн 1
2001239280 Новое и традиционное в быту сельской семьи узбеков / Т.Х. Ташбаева, М.Д. Савуров
2001234298 Новое строительство в Ташкенте / под ред. И.А. Мерпорта
2001228652 Новое экономическое районирование / Ю.Г. Саушкин
2001247604 Новоселы в городах : методы изучения приживаемости / Ж.А. Зайончковская
2001256597 Новосибирск : туристская схема / редакторы А.Г. Гущина, В.Г. Ильина
2001245793 Новостройки шестой пятилетки Казахстана / [ред. Н.В. Зверев и Ф.Г. Шилов ]
2001254271 Новые города : (социологический очерк на материалах Сибири) / Г.Ф. Куцев
2001254590 Новые предприятия в экономике промышленности совнархозов / В.И. Пандаков
2001243582 Новые проблемы российских городов : муниципализация социальных объектов : правовые и финансовые решения / В.Н. Лексин, А.Н. Швецов
2001254686 Новые пути Средней Азии / В.Ф. Павленко
2001226341 Новые территориальные комплексы СССР
2001238915 Новые условия хозяйствования в легкой промышленности Латвийской ССР : на примере трикотажных предприятий / И.Л. Акулич
2001241966 Новый промышленный центр и село / Н.А. Аитов, Р.Б. Камаев
2001249817 Новый этап в развитии национальных отношений в СССР / И. Цамерян